Smørmosen´s D. REX

Dansk Udstillings Champion

Dansk Jagt Champion.

Svensk Udstillings Champion  

Svensk Jagt Champion.

Internatioal Udstillings Champion.

DKCH, DKJCH, SVCH,SVJCH.INTCH.

Smørmosen´s D. REX

Født d.12-08-2012.

Døde d.17-09-2018.

 

DKCH. DKJCH. Thor.

DKCH. DKJCH. Thor

Født d. 08-09-2006.

Døde d.02-09-2018.

DKCH. TEIS.

DKCH. TEIS

Født d. 12.05.2000.

Døde d. 22-06-2011. 

 

DKJCH. Bella

DKJCH. Bella

Født d. 24-05-2004.

Døde d.05-012017.